Avskrivningsmetod

Hur skall avskrivningen ske? Metoden för detta anges här. Koden pekar på tabellen för dessa metoder, där procentsats och modell anges.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)