Instruktion som behövs

För att komma tillbaka används "delete".

Tryck nu på "delete" och återigen på "CR".

Du ser att du kommer tillbaka till denna bild.

Slut på denna korta kurs. Lycka till! 5

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)