Minustecken

Negativa tal anges med ett minustecken "-" före eller efter siffrorna i talet.

rapporter visas minustecken oftast före.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)