Decimalpunkt

Som decimalpunkt kan antingen punkt eller komma- tecken användas.

Om kommatecken används så visas punkt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)