Utskriftsfält

Utskriften av ett registerfält till en utskrift på en skrivare.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)