Modulkoppling

Med modulkoppling avses en automatisk kontering till redovisningen.

Konton kan ändras och konteringar kan tas bort. I vissa fall kan även nya konteringar läggas in.

För kontering av försäljning och kostnader finns större möjligheter via försäljningskontering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)