Bin/vutil

Program som levereras med Acu/cobol. Rutiner för hantering av indexregister.

Se även: bin/vutil parametrar

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)