Compress-files 1

Komprimering av register. Genom att sätta denna till "0" skapas alla nya register utan kompri- mering.

Existerande register som använder komprimering kan byggas om med hjälp av bin/vutil.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)