Inleveransautomatik

Med inleveransautomatik avses möjligheten att få en automatisk omräkning av inköpskalkyl samt att få inköpskalkylens värden inlagda i artikeln i samband med inleverans.

Automatiken tar hänsyn till angiven valutakurs vid inleveranstillfället.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)