Artikelmodell

I ett separat register kan en artikels olika utföranden lagras i form av modeller.

Artikelmodell kan anges per artikelgrupp eller artikelnr. En kundspecifik och en leverantörs- specifik beskrivning, enhet och artikelåtgång kan lagras. Dessutom finns möjlighet att ange om styckpriset baseras på artikelns grundenhet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)