Server

Program eller dator som tar emot kommandon via nätverket via ett bestämt protokoll.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)