Protokoll

En bestämd kommando/svar syntax som skickas fram och tillbaka via ett nätverk.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)