Elektrondatas hemsida

 

 

Dokumentation adMix Webrutiner

Generellt
Webshop
adMix rapporter som mail
adMix Rapporter Till Webben
Orderbekräftelser som mail

.

Generellt

adMix har flera olika kopplingar till webben (Internet), där man ujtnyttjar webbens olika funktioner såsom mail, eller möjligheten att visa information. Exempel på detta är ordermottagning via mail eller orderregistrering på webben, webshop, uppdatering av information på webben, t.ex prislistor, varukataloger mm. Andra exempel är att skicka dokument eller rapporter via mail till olika mottagare.

På denna sida beskrivs en del av dessa fall mer i detalj.

Webshop

adMix webshop är en fristående funktion som kan användas i kombination även med andra system än adMix. Webshoppen uppdateras automatiskt med data från adMix. Nya kunder artiklar och priser i ekonomisystemet går över till webshoppen regelbundet. På motsvarande sätt uppdateras ekonomisystemet med inkommande orders, och faktureras där.

adMix rapporter till Webben

adMix rapporter kan fås direkt på webben, eller återutskrivas den vägen.

Detta sätt att skriva från adWin på lokal skrivare bygger på att man använder utskriftsfilen i lpr katalogen. HTTP-servern (apache) måste vara igång i linuxservern, och kunna nås från pcn som kör adWin. I adMix-servern ligger i katalogen /usr/local/apache2/cgi-bin/adWinUtil programmet reWrite.pl.

I reWrite.pl kan man bara skriva ut den senast skapade egna rapporten från adMix. I en annan version av programmet kan man fritt välja bland de senaste rapporterna.

Tillvägagångssätt för installation:
1. Apache skall vara igång i linuxservern.

2. reWrite.pl skall ligga i xxx/yyy/zzz/cgi-bin/adWinUtil. (xxx/yyy/ etc varierar med version av linux och apache enligt vanlig "standard". Ändra först på följande två ställen i sourcen (Programmet är wirat för bolag "XXX" nu):

my @Rapporter = qx/cat \/usr\/adMix\/XXX\/lpr\/index:$UserNamn/; # Gör cat på index:xx my $Rapporten = qx/cat \/usr\/adMix\/XXX\/lpr\/$UtFil/;

XXX skall ersättas med 01 eller vilket bolag som nu är aktuellt.

3. I katalogen ../../filer/jour/ skall ligga en fil som heter medarb.txt (alltså /usr/local/apache2/filer/jour i vår server).

Den filen ser ut så här i vår server:

Edata;la;xxx;Laban_Larsson;0322-55456;Jourarbetare;1; Edata;fe;xxx;Fabian_Ericsson;0427-754343;Jourarbetare;2; Edata;cah;xxxx;Carl-Adam_Hedenfrid;0222-54320;Jourarbetare;3;

Fälten här är:

($DbMedForetag, 
$DbMedLogin, 
$DbMedPass, 
$DbMedNamn, 
$DbMedHemTelefon, 
$DbMedTitel, 
$DbMedKod)

Semikolon skiljer fälten. Filen är ren text.

För Nye Medarbetaren skulle det kunna se ut så här:

Bolaget;nm;xxx;Nye Medarbetaren;;;;

Hans inloggning blir då nm, och password xxx.

Efter detta är installationen klar.

4. Medarbetaren som sitter hemma skall sedan ställa in sin internetbrowser på adressen :

http://www.xxxxxx.se/cgi-bin/adWinUtil/reWrite.pl

och logga in med xx och yyy som password (om man nu väljer det). Be kunden ta ett bokmärke så har han adressen sparad.

Adressen ovan skall vara till Linuxservern, och det är förmodligen inte bolaget.se, men exakta adressen vet säkert kunden, det är ju samma som för adWin.

5. adMix Skrivaren "disk" är ju lämplig att använda, och den bör definieras i adMix till c:a 45 rader (då kommer det ut snyggt och prydligt på min skrivare i alla fall).

6. Sen är det bara för kunden att skriva ut från adMix (till disk) och samtidigt ha sin Internetbrowser öppen och pekande på den aktuella adressen ovan. När han gjort en ny utskrift i adMix behöver han bara göra en "reload" så kommer den senste utskriften upp i webbrowsern. Från browsern kan man sedan skriva ut, spara eller bara titta. Det är faktiskt ganska smidigt.

Orderbekräftelser Som Mail

Genom att ange distributionskod M i kundregistret samt registrera en mailadress på kunden där, finns möjlighet att skicka ordererkännanden och andra adMix-dokument via mail.

I sin enklaste form körs rutinen genom att man startar ett särskilt program för skickande av Ordererkännanden efter att man skrivit ut dessa på vanligt sätt på papper.

Programmet som skickar mailen heter mail110.pl, och det vaskar fram de order som skall skickas via mail, och sänder dessa. Programmet kan ställas så att det även skickar ett mail per skickat mail till en definierad administratör på företaget, för kontroll.

ord axs110m* består av axs110mpZ och axs110mp (preliminär hantering av orderberkräftelse via mail, d.v.s utskrift på papper för godkännande) samt axs110mdZ och axs110md (definitiv hantering av orderbekräftelse via mail, d.v.s utskrift via mail samt utskrift av mail-journal).

Förutsättningar:

I adMix kundregister på sidan 1 i registervårdsprogrammet anger man kundens mailadress.

På sidan tre i samma program sätter man distributionskoden för Ordererkännanden till "M" för mail.

Linuxservern skall ha perlmodulen mail:sendmail installerad, och progammet mail110.pl i /usr/adMix/xx/bin (där xx är företagsnummer).

Linxservern måste kunna skicka mail över internet, alltså vara ansluten dit.

Parametrar som kan anges i mail110.pl:

$Foretag = "Elektrondata AB"; - används i mailrubriken: "Orderbekräftelse från Elektrondata AB"

$From = "info\@elektrondata.se"; Talar om vem som skickat mailet.

Kontrollmail skickas till $Admin = "mailcheck@foretaget.com", som får en kopia på varje skickat mail.Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB