ELEKTRONDATA - i branschen sedan 1972, och fortfarande där. Tillvalsrutin

adMix utskrift f.v.b till mail

Genom att använda skrivaren "TillMailXX" (Där XX = inloggningsnamnet), eller bara TillMail om endast en sådan skrivare finns, kan man få adMix rapporter mailade till sig själv eller till andra användare.

Val av skrivare sker på vanligt sätt i adWin genom "Arkiv - Skrivare" för tillfälliga utskrifter, eller genom att ange skrivare "TillMailXX" eller "TillMail" (beroende på installationen) i operatörsregistret som ett stående utskriftsalternativ.

Skrivaren "TillMail" producerar ingen utskrift på papper på skrivare anslutna till servern, utan endast till disk. När adMix skrivit färdigt till disken mailas den senaste adMix-listan för i programmet angivet usernamn, till en i programmet angiven mailadress. Det innebär att det alltid är den användare som är definierad i mailprogrammet med mailadress och usernamn som får sin senast utskrivna lista mailad.
Se mailprogrammets fält för detta längre ner på sidan!

Om man har för avsikt att skriva ut den mailade rapporten på papper, får man ställa in antalet rader per sida för skrivaren TillMail i adMix först.

Gå Till Systemadministratör: Utskriftskö, och begär fram skrivaren TillMail (eller TillMailXX), och ändra antal rader per sida till t.ex 36 om man kör liggande A4. Detta värde kan variera från skrivare till skrivare, man får pröva sig fram.

När man fått mailet och vill skriva ut detsamma, sparar man det som Rapport.html (inte som .txt).

Sedan startar man Interbetbrowsern, och öppnar fil Rapport.html.

Därefter kan man förhandsgranska utskriften, och sedan skriva ut, eller skriva ut direkt utan förhandsgranskning om man är nöjd med sidmatningen. Om det blir förskjutningar så att rubrikerna inte kommer rätt kan detta justeras i adMix genom att man ändrar antal rader per sida för skrivaren TillMail, se Systemadministratör: Utskriftskö ovan.

Tekniska detaljer

Fält att ändra i mailprogrammet mailaLista.pl:
$MailAdress = "Lars.larsson\@elektrondata.se";
$UserNamn = "ll";
$From = "xx\@sender.se";
$Foretag = "AB Bolaget";

OBSERVERA backslashen före @ (=\@)!!

MailAdress skall innehålla adressen till den mottagande.
UserNamn skall innehålla inloggningsnamn i Linux/adMix för den som kör adMix, och vars listor skall mailas.
From skall innehålla avsändande mailadress, t.ex "info\@bolaget.se"
Foretag skall innehålla företagets namn. Det ger mailet dess ämne, t.ex "Rapport AB Bolaget".

Printcap.local

Rader i printcapfilen
/etc/printcap.local:

TillMail|Epson:\
    :lo=/var/spool/locks/TillMail:\
    :sd=/var/spool/lpd/TillMail:\
    :lf=/usr/adMix/adm/lprErrors:\
    :if=/usr/adMix/csh/lpd/mailTst:\
    :mx#0:\
    :sh:\
    :pl#72:

Scriptet mailTst

/usr/adMix/csh/lpd/mailTst:
#!/bin/sh
#
#
# Detta script startas via lpd

# Inlagt av la 2005-04-13
/usr/local/bin/perl /usr/local/apache2/cgi-bin/adWinUtil/mailaLista.pl
#
exit 0

Mailprogrammet, parametrar

/usr/local/apache2/cgi-bin/adWinUtil/mailaLista.pl: I detta program skall man ändra i raderna nedan för att få rätt rapport till rätt användare.

$MailAdress = "lars.larsson\@elektrondata.se";
$UserNamn = "ll";
$From = "info\@elektrondata.se";
$Foretag = "AB Bolaget";Hemsida Denna sida senast ändrad 051004
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB
Linux!