Elektrondatas hemsida

 

 
Dokumentation adMix Kundreskontra


Kundreskontra
Fakturor från faktureringen
Registrering
Manuella fakturor
Inbetalningar
Automatkontering inbetalningar
Inbetalningsjournal
Frågeprogram
Rapporter
Kundreskontraspecifikation
Fakturor per kund
Betalningar per kund
Åldersanalys
Betalningsprognos
Kravrutin
Räntefakturering
Rensning betalda fakturor.
Registervård kunder

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bilden

Dummy Kundreskontra Fakturor från faktureringen Inbetalningar Inbetalningsjournal Rapporter Kundreskontraspecifikation Fakturor per kund Betalningar per kund Åldersanalys Betalningsprognos Registervård kunder Registervård kunder Flöde 2

Kundreskontra

Kundreskontran är integrerad med faktureringen och redovisningen. Faktureringen uppdaterar kundreskontran automatiskt med fakturor i samband med att dessa skapas/skrivs ut. Redovisningen uppdateras i samband med att betalningar registreras. Observera att programmet för registrering av manuella fakturor inte uppdaterar redovisningen.

Kundreskontran kan hantera utländska valutor, och innehåller funktioner för betalnigsprognos, kravrutin och räntefakturering.

Ett flertal rapporter samt rapportgenerator ger möjligheter till olika analyser.

Fakturor från faktureringen

Dessa uppdaterar registret krav i kundreskontrakatalogen /usr/adMix/01/krk. posterna skapas när man kör programmet för fakturautskrift i order- faktureringsmodulen, eller programmet Fakturering: Uppdatering i tids- och uppdragsredovisningsmodulen.

Registrering

Kundreskontran innehåller två registreringsprogram, inbetalningar och manuella fakturor.

Manuella fakturor

Programmet för manuella fakturor visar ett formulär där man fyller i sina uppgifter radvis, och sedan sänder bilden med enter. Flera rader kan alltså registreras i ett moment.

Detta program är främst tänkt för registrering vid uppstart av adMix kundreskontra, eller i samband med rena undantag och korrigeringar, då ingen automatsik kontering till redovisningen sker.

Programmet börjar med kundsöksbilden:Andra sökbegrepp (j)...: _
Kundnr.................: __________
Sökbegrepp.............: ________________________


Sedan visas själva formuläret:


      Kund:    888 Sofis Hemväveri ABC

   Faktnr. Valuta  Valutakurs  Fakt.dat   Belopp   Förf.dat Ant.krav

   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _


Fyll i detta. Se nedanstående exempel:


      Kund:    888 Sofis Hemväveri ABC

   Faktnr. Valuta  Valutakurs  Fakt.dat   Belopp   Förf.dat Ant.krav

   ___12345  ___  ___________  ______  ________8000  ______   _
   ___23432  NOK  _________.9  980601  ________7000  980915   _
   ___54323  USD  ___________  980915  _________500  ______   _
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _

I denna bild har man

På första raden gjort den enklaste varianten, endast angett fakturanummer och belopp. Programmet kommer då att använda grundvärden från kundregistret map. valuta, och förfallodag (som beräknas genom kundens betalningsvillkor - se Registervård: Betalningsvillkor). Fakturanummer måste vara unikt. Fakturadatum blir dagens vid ingen angivelse. Fältet för antal krav har grundvärde noll.

På andra raden har valuta och kurs angivits. Om inte kursen lagts in när, skulle programmet hämtat denna från valutaregistret. Se Registervård: Valutor. Här har även förfallodag angivits manuellt.

PÅ tredje raden har vi anget valutan, och får kursen från valutaregistret. Även avvikande fakturadag har angivits. Förfallodag beräknas då via kundens betalningsvillkor med utgångspunkt från denna fakturadag.

Nästa bild visar datorns kvittenser efter vårt enter:


      Kund:    888 Sofis Hemväveri ABC

   Faktnr. Valuta  Valutakurs  Fakt.dat   Belopp   Förf.dat Ant.krav

   ___12345  SEK  ____1.00000  980913  _____8000.00  981213   0
   ___23432  NOK  ____0.90000  980601  _____7000.00  980915   0
   ___54323  USD  ____7.36000  980915  ______500.00  981215   0
   ________  ___  ___________  ______  ____________  ______   _
  

Efter kvittensen slår man ånyo på enter för att ge sitt ok. Man kan även modifiera i detta läget, och får då nya kvittenser osv. När man är klar, dvs slår enter utan att ha modofierat uppdaterar materialet kundreskontran, och programmet återgår till inslag av ny kund.

Inbetalningar

Detta program är flexibelt och har ett flertal olika möjligheter.

Man arrangerar normalt arbetet i betalningsbuntar, där varje bunt avses omfatta ett inbetalningsdatum och en valuta. Genom att ange en bunttotal får man en automatisk avstämmning.

Nedan visas startbilden där man anger data om bunten:


Inbetalningsdatum.............: ______
Totalt inbetalt/återstod......: _____________
Valuta/valutakurs.............: ___ ___________
Betalningssätt/buntnr/antal...: ____________ ____ ___
Avgift........................: _____________

Inbetalningsdatum och belopp (Totalt inbetalt) är obligatoriskt, jämte betalningssättet. Om detta inte anges får man välja från en pop-up.

Fältet avgift är avser betalningsavgift, och är frivilligt. Se bild nedan:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......: _________5000
Valuta/valutakurs.............: ___ ___________
Betalningssätt/buntnr/anta+--------------------------+
Avgift....................|   Inbetalningssätt   |  
             |--------------------------|  
             | bank           |  
             | check          |
             | kontant         |
             | kredit          |
             | kvittning        |
             | post           |
             +--------------------------+

Efter val av betalningssätt kan kvittensbilden se ut så här:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......: ______5000.00   5000.00
Valuta/valutakurs.............: SEK ___________
Betalningssätt/buntnr/antal...: bank________ ____ ___   Bankgiroinbetalning
Avgift........................: _____________      
                             

Fältet Återstod visas nu.

Efter enter visas nu rader där kund/fakturainfo skall registreras:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......:    5000.00   5000.00
Valuta/valutakurs.............: SEK
Betalningssätt/buntnr/antal...: bank            Bankgiroinbetalning
Avgift........................: 
                             

Kundnr/Andra sökbegrepp (j)...: __________ _
Fakturanr.....................: ________

Här kan man välja att registrera enbart fakturanummer, och då hämtas data om fakturan. Nedan anges fakturanummer:


Kundnr/Andra sökbegrepp (j)...: __________ _
Fakturanr.....................: 23432___


Efter enter visas kvittenserna avseende den inslagna fakturan och tillhörande kund:


Kundnr/Andra sökbegrepp (j)...:    888 Sofis Hemväveri ABC 90 dagar netto
Fakturanr.....................:  23432
Inbetalning/Aut.fördelning (j):
Anmärkning....................:
Leveransadress................:


Fakturadatum/förfallodatum....: 980601 980915
Fakturabelopp/återstod........:     6300.00    6300.00 SEK
Slut/betalt/reduktion/kursdiff:>_ _____________ _____________ __________
Ränta faktureras (j)..........: n
Kontering kursdiff (j)/kurs...: _   0.90000  90 dagar netto


Vi väljer här att ange belopp:


Fakturadatum/förfallodatum....: 980601 980915
Fakturabelopp/återstod........:     6300.00    6300.00 SEK
Slut/betalt/reduktion/kursdiff: _ 6300_________ _____________ __________
Ränta faktureras (j)..........: n
Kontering kursdiff (j)/kurs...: _   0.90000  90 dagar netto

Vi får kvittens, där återstoden för fakturan nu är borta:


Fakturadatum/förfallodatum....: 980601 980915
Fakturabelopp/återstod........:     6300.00        SEK
Slut/betalt/reduktion/kursdiff: _ ______6300.00 _____________ __________
Ränta faktureras (j)..........: n
Kontering kursdiff (j)/kurs...: n   0.90000  90 dagar netto

Efter enterfår vi ny möjlighet att ange fakturanummer. Vi kan även se att efterssom vi registrerade bunten till 5.000 och haf förbrukat 6.300, så har det uppstått ett minus på 1.300 under Återstod:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......:    5000.00   -1300.00
Valuta/valutakurs.............: SEK
Betalningssätt/buntnr/antal...: bank            Bankgiroinbetalning
Avgift........................:           1
                             

Kundnr/Andra sökbegrepp (j)...: __________ _Sofis Hemväveri ABC 90 dagar netto
Fakturanr.....................: ________

Vid ny enter utan att ange faktura (vilket ju signalerar att vi är klara) undrar programmet hur vi skall hantera differansen. Vi skulle ju t.ex kunnat hanterat de 1.300 med en kreditnota om det fanns en sådan. Se bilden nedan:


                             
        +------------------------------------------------+
Kundnr/Andra sö| Vill du kontera restbeloppet separat (j/n).:>_ |90 dagar netto
Fakturanr......+------------------------------------------------+


Vi valde n ovan, och får nu en ny fråga:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......:    5000.00   -1300.00
Valuta/valutakurs.............: SEK
Betalningssätt/bunt+----------------------------------------+nkgiroinbetalning
Avgift.............| Totalt belopp..........:   5000.00 |
          | Använt belopp..........:   6300.00 |
          |----------------------------------------|  
Kundnr/Andra sökbeg| Vill du avsluta denna omgång (j/n).:>_ |ABC 90 dagar netto
Fakturanr..........|----------------------------------------|  
          | Avslut innebär att använt belopp    |
          | blir totalt belopp.          |
          +----------------------------------------+

Eftersom bunttotalen inte är helig kan man ändra den i efterhand genom att svara j ovan. Normalt är ju situationen ovan en varning om att något gått fel och att man kanske borde justera.

Vi väljer ett j ovan och får nästa bild:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......:    5000.00   -1300.00
Valuta/valutakurs.............: SEK
Betalningssätt/buntnr/antal...: bank            Bankgiroinbetalning
Avgift..............+--------------------------------------+ 
          | Total inbetalning.....:   6300.00 | 
          | Total reduktion.......:     0.00 |   
Kundnr/Andra sökbegr| Total kursvinst.......:     0.00 | ABC 90 dagar netto
Fakturanr...........| Konteras separat......:     0.00 |   
          |--------------------------------------| 
          | Godkänd inbetalningsomgång (j/n).:>_ | 
          +--------------------------------------+ 

Ett j till, och omgången är klar. Om vi svarar n backar vi, och kan ändra i materialet. Nu får vi åter startbilden där vi anger info om betalningen:


Inbetalningsdatum.............: ______
Totalt inbetalt/återstod......: _____________
Valuta/valutakurs.............: ___ ___________
Betalningssätt/buntnr/antal...: ____________ ____ ___
Avgift........................: _____________

Vi kunde vid inslaget av fakturanummer tidigare även valt att slå in kundens nummer:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......:   10000.00   10000.00
Valuta/valutakurs.............: SEK
Betalningssätt/buntnr/antal...: bank            Bankgiroinbetalning
Avgift........................: 
                               

Kundnr/Andra sökbegrepp (j)...: 888_______ _
Fakturanr.....................: ________

Då hämtas kunden, och vi får först ange hur mycket av betalningsbunten som denna kund har betalt, samt om dessa pengar skall fördelas automatiskt av programmet enligt principen äldst faktura först.


Kundnr/Andra sökbegrepp (j)...:    888 Sofis Hemväveri ABC 90 dagar netto
Fakturanr.....................: 
Inbetalning/Aut.fördelning (j): _____________ _
Anmärkning....................: På_gång_att_köpa______________Om man inte anger något belopp används hela buntbeloppet.Kundnr/Andra sökbegrepp (j)...:    888 Sofis Hemväveri ABC 90 dagar netto
Fakturanr.....................: 
Inbetalning/Aut.fördelning (j): 10000________ _
Anmärkning....................: På_gång_att_köpa______________

Nu visas kundens fakturor i ett fönster, där man väljer med linjalen och ett enter:


Inbetalningsdatum.............: 980914
Totalt inbetalt/återstod......:   10000.00   10000.00
Valuta/valutakurs.............: SEK
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                   Krav                  |
| Kundnr:    888  Kundbelopp:   10000.00  Återstod:   10000.00   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktura            Belopp Reduktion    Betalt   Återstod |
|  12345 980913 981213 SEK   8000.00                   |
|  54323 980915 981215 USD   500.00                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Med minustecken (-) kan detaljhantering göras.               |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Ett minustecken på en rad ger möjlighet att göra delbetalning etc för den valda fakturan.


+-----------------------------------------------------------------------------+
|                   Krav                  |
| Kundnr:    888  Kundbelopp:   10000.00  Återstod:   2000.00   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktura            Belopp Reduktion    Betalt   Återstod |
|  12345 980913 981213 SEK   8000.00         8000.00       |
|  54323 980915 981215 USD   500.00                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Med minustecken (-) kan detaljhantering göras.               |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Med ett enter på den första fakturan ovan har den betalts, vilket fgramgår av beloppet 8.000 under kolumnen Betalt.

Den andra fakturan avser vi att göra en delbetalning på.


Fakturadatum/förfallodatum....: 980915 981215
Fakturabelopp/återstod........:     3680.00    1680.00 SEK
Slut/betalt/reduktion/kursdiff: _ ______2000.00 _____________ __________
Ränta faktureras (j)..........: n
Kontering kursdiff (j)/kurs...: n   7.36000  90 dagar netto

Vi anger 2.000 i fältet för betalt (8.000 + 2.000 = 10.000). Vi slår enter och får vår kvittens:


Avgift..............+--------------------------------------+          
          | Total inbetalning.....:   10000.00 |          
          | Total reduktion.......:     0.00 |          
Kundnr/Andra sökbegr| Total kursvinst.......:     0.00 | ABC 90 dagar netto
Fakturanr...........| Konteras separat......:     0.00 |          
Inbetalning/Aut.förd|--------------------------------------|
Anmärkning..........| Godkänd inbetalningsomgång (j/n).:>_ |
Leveransadress......+--------------------------------------+        

Ett j och saken är klar.

Automatkontering inbetalningar

Dessa hanteras via modulkopplingsregistret
i redovisningen. Se Kundreskontradelen där för mer info.

Inbetalningsjournal

Efter gjorda inbetalningar startas inbetalningsjournalen.

Frågeprogram

Ett antal frågeprogram finns att tillgå, och här är några exempel:

Nedanstående (Kundreskontra: Frågor: Kund)visar data om kunden:


 Kund:     888 Telefon:          Faxnr:
 Sofis Hemväveri ABC
                 Betalningsvillkor: 90 dagar netto
                 Antal krav (År f.år ff.år):
                 Snittbetalningstid:    103
 111               Mot betalningsvillkor:   12-
                 Snitt förfallet i dagar:  46-
 Anmärkning:>På_gång_att_köpa______________ Momsregistering:

 Saldo - ej förf:    1680.00 Max kredit:
                              Upplagd:   980902
     Period 1:        Rabatt:
     Period 2:        Köpt åtd:         Order:    980907
     Period 3:          Ptd:         Faktura:   980915
 Belopp tillgodo:                     Inbetalning: 980914
 Totalt:        1680.00              Krav:

 Totalt i order:    40000.00
 Restnoterat:


Nästa exempel (Kundreskontra: Frågor: Fakturor)visar alla kundens fakturor:


 Kundnr: _______888 Sofis Hemväveri ABC   Fakturanr: ________
 Faktura Fakt. Förf. K Fakt.belopp Betalt bel.   Rabatt  Restbelopp R I

  123459980913 981213 S   8000.00   8000.00             J N
  234329980601 980915 S   6300.00   6300.00             J N
  543239980915 981215 0   3680.00   2000.00         1680.00 J N


Rapporter

Kundreskontran innehåller en hel serie rapporter, vilka visar resontran ur olika aspekter.

Kundreskontraspecifikation

Denna rapport innehåller en specifikation över hela reskontran.

Fakturor per kund

Denna rapport visar reskontran per kund, dvs. i kundordning.

Betalningar per kund

Rapporten visar gjorda betalningar per kund.

Åldersanalys

Genom denna rapport kan man enkelt se var reskontrans "gamla" delar ligger.

Registervård kunder

Varje kund måste läggas upp i kundregistret med ett unikt kundnummer och ett namn. Härutöver kan man registrera en hel del annan information.

.

.

.

.

.

.

.

.

Flöde 2

Bilden

Dummy Kravrutin Räntefakturering Rensning betalda fakturor. Registervård kunder Registervård kunder

Kravrutin

Om kunderna inte betalar i tid kan man skicka ett sk. kravbrev. Dessa kan hanteras på olika sätt (t.ex map. antal kravperioder etc). Se nedan för startbilden:


  Skall betalningspåminnelser skrivas ut (j):>_
        Omutskrift av föregående omgång (j).......: _

        Utskrift fr.o.m. kundnr...................: __________
            t.o.m. kundnr...................: __________
            fr.o.m. distrikt.................: ______
            t.o.m. distrikt.................: ______

        Lägsta påminnelsebelopp per kund..........: _________
        Senaste inbetalningsdatum (ååmmdd)........: 980913
        T.o.m.förfallodatum (ååmmdd)..............: ______
        Periodrullning (j)........................: n
        Kontoutdrag (j)...........................: n

Omutskrift innebär att man vill skriva ut senaste omgången. Denna skrivs då ut exakt som den valdes med olika omfång och val.

I fälten för Utskrift fr.o. m. kundnr ....etc gör man sitt omfångsval.

Periodrullning (j) talar om att programmet skall räkna fram räknaren för antalet skickade krav med ett.

Kontoutdrag (j) anger att alla poster skall skrivas ut, inte enbart de som förfallet till betalning.

Räntefakturering

I denna rutin får man en automatisk räntedebitering av "gamla" fakturor beroende på vilken princip man angett för räntedebiteringen.

Tre principer finns tillgängliga:

 • 1. Periodisk räntefakturering av ej slutbetalda fakturor. Detta fungerar då som en sorts banklån.
 • 2. Räntefakturering av slutbetalda fakturor.
 • 3. En kombination av de bägge metoderna.

Dessa metoder väljs i kontrollposten. Se Registervård: Kontrollpost. Se bild nedan för exempel på räntefakturainitiering:
   Föregående räntefaktureringsdatum.....:
   Detta räntefaktureringsdatum..........: 980913

                       Fr.o.m.    T.o.m.
   Kundnr................................: __________  __________
   Fakturanr.............................: ________   ________

   Minsta antal dagar efter förfallodatum: __
   Lägsta belopp per räntefaktura........: ________
   Procentsats...........................: 18.0

   Skall kreditposter räntefaktureras (j): _
   Lägsta belopp per krediträntefaktura..: ________

   Skall denna rutin startas (j).........: _


   Metod: 1 - Periodisk räntefakturering av ej slutbetalda fakturor

Efter denna körning kan man se på resultatet genom att skriva ut Kundreskontra: Räntedebitering: Räntedebiteringslista.

Om man då vill ändra i materialet, går man till Registervård: Kunder fullständig: Sidan 3 för att räntespärra en hel kund, eller till Kundreskontra: Registervård: Fakturor för att räntespärra en enstaka faktura.

När detta är gjort kör man om initieringen.

När man är nöjd skriver man ut räntefakturorna:     Uppdatering av   - Verifikationer
               - Kundreskontra

     Utskrift av     - Fakturor     Skall räntefakturor skrivas ut? (j): >_
     Omutskrift av föregående omgång? (j): _


efter fakturorna tar man ut journalen:     Denna rutin skriver ut journal över de
     fakturor som skrivits.

     Antal kopior......: _Sedan är räntefaktureringen avklarad, och man kan köra rensning av (betalda) fakturor.

Rensning betalda fakturor.

Denna rutin bör köras då ocj då, för att befria kundreskontrans aktiva del från gammalt historisk material i form av gamla fakturor och betalningar. Det är naturligtvis önskvärt att ha lite material i backspegeln, men alltför mycket tynger ner, och belastar rapporter och frågebilder. Dessutom innebär inte rensningen att transaktionerna försvinner. Dessa flyttas nämligen till ett historiskt register där de kan bevakas via särskilda rapporter eller frågeprogram.

En särskild del av rutinen rensar i sin tur det historiska registret.

Det är mycket viktigt att man inte rensar fakturorna innan man har kört räntefaktureringen om man har för avsikt att köra denna. Efter rensningen går det inte längre att ränteberäkna fakturorna.

Se bild nedan för exempel:
Skall slutbetalda fakturor inklusive betalningar rensas (j/n)......:>_
 Rensning av ej räntedebiterade fakturor t.o.m betalningsdatum....: ______
 Rensning av fakturor där räntebelopp ej överskrider..............: ____

Om historiska fakturor skall rensas, ange t.o.m. fakturadatum......: ______


Rutinen rensar bort slutbetalda fakturor ur kravregistret,lägger över
motsvarande betalningar till betalningshistorik, samt rensar bort
betalningarna ur betalningsregistret.

Om t.o.m datum angetts så rensas historikregistret t.o.m detta datum
oberoende av övrig rensning.


Förklaringar:

Skall slutbetalda fakturor inklusive betalningar rensas (j/n)......:>_ Detta innebär att programmet som rensar de slutbetalda fakturorna skall startas. Ett j här och programmet går i gång med hänsyn till de val som gjorts nedan.

Rensning av ej räntedebiterade fakturor t.o.m betalningsdatum....: ______ Detta val rensar fakturor som ej räntedebiterats fram till och med angivet datum (ååmmdd). Kan t.ex användas om man vill starta upp räntefakturering efter en tid, och vill ta bort gammalt gods först.

Rensning av fakturor där räntebelopp ej överskrider..............: ____ Ger möjlighet att ta bort alla småtransar.

Om historiska fakturor skall rensas, ange t.o.m. fakturadatum......: ______ Detta ger en rensning av det historiska registret också, fram till och med angivet datum.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB