Elektrondatas hemsida

 

 

adMix BOKFÖRING

Redovisning med många dimensioner


Konto, kostnadsställe kostnadsbärare och projekt.


adMix affärsredovisning kan köras separat, eller integrerat med övriga adMix-rutiner. Den medger vidare parallella system med dotterbolag, systerbolag etc, samt innehåller möjligheter till koncernredovisning.

Systemet är enkel att sköta. De fasta konteringar som ligger till grund för integrationen mellan delsystemen ligger enkelt åtkomliga (för behöriga) i konteringsmallar.

Systemet hanterar förlängt, förkortat och brutet räkenskapsår.

INVENTARIEREDOVISNING

Som tillvalsmodul finns inventarieredovisning, där varje objekt definieras, med många möjligheter till avskrivningsregler, simuleringar och raporter.

Men varför bara läsa om det... när det finns möjlighet att pröva adMix via Client server via internet mot vår server.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB