Ackumulerat

Med ackumulerat avses att ett saldo summeras under en viss tidsperiod, normalt ett år.

Se även: Årsrullning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)