Startinslag lagras från gång till gång

Denna funktion innebär att inlagda startvärden lagras i register och visas vid nästa uppstart.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)