Dgmpostscr

Utskriftskö avsedd för presentationsgrafik till en PostScript-skrivare. Grafikskrivare av denna typ är ännu inte vanliga, men kommer antagligen att bli det. Hög upplösning men är f.n. ganska dyr.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)