Grafikskrivare

Med grafikskrivare avses en av följande typer:

Skrivartyp: Utskriftskö: Epson dgmEpson HP LaserJet II dgmLaser Postscript dgmPostScr HP PaintJet (låg uppl.) dgmHPPJL HP PaintJet (hög uppl.) dgmHPPJH

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)