Leverantörsnummer

Leverantörsnummer anger via ett unikt nummer vilken leverantör som avses.

Det kan innehålla upp till 12 alfanumeriska tecken.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)