Prognosvikt

Prognosvikt är ett fält som kan användas fritt via rapportgeneratorn.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)