Admix bassystem

adMix har olika grundutförande som var och en har avsikten att lösa olika företags problem. - Bassystem 1: Order, lager, fakturering. - Bassystem 2: Tids- och uppdragsredovisning. - Bassystem 3: Kassarutiner med följesedlar. Alla bassystem inkluderar reskontror och affärs- redovisning. Bassystem 2 inkluderar lön.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)