Beställningsnr

Beställningsnummer används för att identifiera en viss beställning. Detta nummer kan innehålla max 8 siffror och är normalt unikt för varje beställning.

Se även: beställningsnummerserier 1-4.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)