Återställ fält

Återställ fält innebär att den sparade informa- tionen läggs in i fälten början från det första fältet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)