Spara inslagsfält

Spara inslagsfält innebär att allt som finns i terminalbildens fält sparas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)