Ordbok

Ordbok är en fri sökning bland definierade termer via en fönsterlista som visar upp åtta rader åt gången.

Termens definition visas i ett hjälpfönster. Upplysta termer i detta fönster går att se via hjälpknappen.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)