Fönsterlista

Form av fönstermeny som kan innehålla betydligt fler rader än vad som syns i ett visst ögonblick.

Genom att använda piltangenter kan de rader som inte syns bläddras fram. Till höger i fönstret syns samtidigt en markering som procentuellt visar vilken del av listan som visas för när- varande.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)