Env max-scroll-log

"MAX-SCROLL-LOG" anger den maximala storlek på det loggregister som skapas per bakgrundsrutin.

Om denna parameter saknas, så är 1000 tecken per körning maximal storlek. Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)