Env shmem

"SHMEM" står för "shared memory" och den del av minnet som bl.a gör det möjligt att visa när bakgrundsrutiner startas och avslutas.

Denna funktion stängs av om "shared memory" inte finns tillgängligt eller inte fungerar i datorn. Om denna variabel är odefinierad eller lika med "1" så används "shared memmory".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)