Env coboldir

"COBOLDIR" används för att namnge den katalog där rutinerna finns lagrade.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)