Env timeout

"TIMEOUT" innehåller tiden i sekunder innan terminalen låses med meddelande om att terminalen varit inaktiv och att behörighetskod måste anges.

Denna funktion är enbart aktiverad om "TIMEOUT" anges samt om behörighetskod har angivits.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)