Välj vid uppstart

Skrivare är inte bestämd utan anges i samband med start av rapport.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)