Integrerade

Med integrerat avses att gemensamma register utnyttjas samt att kopplingar från en modul till en annan finns.

Gemensamma register kan t.ex. vara kund- artikel- eller leverantörsregister. Exempel på kopplingar är transaktioner från fak- turering till redovisning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)