Ganska kunnig

Denna nivå är lämplig för de operatörer som har använt adMix under en längre tid.

Denna nivå visar endast information om sällan an- vända och känsliga rutiner. Mängden av informa- tion på denna nivå bör inte uppfattas som alltför "störande".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)