Sco unix 3.2

En implementering av UNIX System V.3.2.

Hög säkerhetsklassifiering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)