Dagskurs

Dagskursen är en valutakurs som bör ändras sam- tidigt som betydelsefulla förändringar av kursen har inträffat.

Dagskursen används för bokning av kursvinster och kursförluster till redovisningen.

Se även: Priskurs.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)