Programgaranti

Garanti enligt köpeavtal gäller.

Denna garanti täcker normalt fel upptäckta och anmärkta på inom tre månader för normala rutiner och upp till 18 månader för årsrutiner.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)