Moduluppbyggt

Med moduluppbyggt avses att adMix består av en- skilda moduler. Dessa är normalt fristående och kan köras var för sig.

Gemensamma register utnyttjas. Kopplingar i form av transaktioner mellan modulerna gör att infor- mation som registrerats i en modul ofta kan föras vidare till en annan automatiskt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)