Interna uppdrag

Uppdrag som märkts med koden "i" för internt. Dessa uppdrag faktureras ej.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)