Kategoridebitering

Kategoridebitering innebär att man sätter pris via den anstälälldes kategori. Priset ligger då i kategoriregistret.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)