Utläggstyp

För att förenkla hanteringen av utläggen i statistiken kan dessa delas upp i 10 typer. Viss redovisning av utlägg sker sedan i enlighet med dessa typer. Typerna läggs upp i företagspost.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)