Utbildning

Utbildning i adMix sköts av både Elektrondata och återförsäljare av adMix.

Utbildningsbehovet har normalt varit 1-3 dagar per modul, men förväntas sjunka något p.g.a av detta hjälp- och referenssystem.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)