Xterm

Detta är en vt100 emulator som körs ihop med X-Window och som ingår i en standard X-programvara.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)