Utskriftskolumner

Med utskriftskolumner avses de registerfält som ska skrivas ut på rapportgeneratorn.

Dessa fält kan komma från ett primärt register eller från sekundära register eller också kan det vara rapportkalkyler.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)