Undantag för brytning

Vissa fält är inte intressanta som brytfält och och detta ger möjlighet att göra undantag för vissa fält trots att de ingår i det normala brytningsintervallet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)