Brytpunkt och summering av kolumner

Brytpunkt anges med en siffra som inte får över- stiga fem och inte heller antalet kolumner som ska skrivas. Vilka kolumner som ska summeras anges också. På så sätt erhålles en rapport med önskade antal deltotaler.

Mycket lätt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)