Definiera ny rapport

En rapport som inte tidigare finns skapas genom detta val.

När en ny rapport definieras så kommer ett urval av nedanstående punkter att genomlöpas.

I en redan gjord rapport kan de andra punkterna utnyttjas direkt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)