Komponent

En komponent ingår i en artikel, via dess struktur. En artikels komponenter eller i vilka artiklar en komponent förekommer, kan skrivas ut i "består-av-lista respektive ingår-i-lista.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)