Verifikationsserier

Två serier finns för manuell registrering: - Årets och föregående års serier. Sju serier för automatisk modulkoppling. Dessa kallas för interna verifikationsserier.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)